Visa endast rubriker

Valfrihet i hemtjänsten i fokus på äldredebatt

Det blev en hel del prat om LOV, när SPF på måndagseftermiddagen inbjöd till politisk debatt i Alstermo Folkets hus.

SPF i Uppvidinge hade bjudit in alla partier som har en representant i kommunfullmäktige, till en debatt om pensionärernas villkor.
Ett 30-tal personer i pensionsåldern kom för att lyssna, och de fick också chansen att ställa frågor.
Frågestunden kom efter en inledning som visade hur stor den politiska enigheten om äldrefrågorna i Uppvidinge är. En märkbar skillnad mellan partierna fanns egentligen bara i en fråga, närmare bestämt den om LOV, Lagen om valfrihet.
Lagen om valfrihet går i korta drag ut på att den som har hemtjänst ska kunna välja ett privat företag som utförare, om det finns något sådant på marknaden.
Uppvidinge komun tog i våras beslut om att LOV ska införas i kommunen, men socialdemokrater och vänsterpartister var då som nu starka motståndare.
– Det är enda frågan vi haft votering om i socialnämnden under den här mandatperioden, förklarade dess ordförande Thomas Lindberg, som representerade centern vid debatten.

Från den borgerliga alliansens sida radades ett antal fördelar med LOV upp, medan vänstern och socialdemokraterna inte ville öppna för privata företag som kan göra vinst på hemtjänst.
Från publikens sida kom en del frågor om hur LOV var tänkt att fungera, om det skulle gå att få lönsamhet i ett LOV-företag och så vidare.
Ett och annat önskemål kom också upp: Elvy Tover, Åseda, ville ha en situation där de gamla kan få bo på servicehus på den ort där de varit bosatta tidigare. Vivi Johansson Svanberg, Åseda, efterlyste någon form av aktivering för äldre män, som blir sysslolösa när de sålt huset och flyttat in i en servicelägenhet.
– Det skulle behövas en snickarverkstad, sa hon.