Visa endast rubriker

Vårdgarantin skärps

Från och med nästa år skärps vårdgarantin vad gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Ingen ska då behöva vänta mer än 30 dagar på vård, jämfört med 90 dagar i den vanliga vårdgarantin.