Visa endast rubriker

Utredning av MSB på gång

Utredningen av bland annat arbetsmiljösituationen vid MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på Sandö beräknas starta om en dryg vecka. MSB har nu upphandlat uppdraget med ett konsultföretag inom personal- och organisationsutveckling.