Visa endast rubriker

Tvist om folkbokföring

En man från Sundsvall nekas att få ta del av en handling som rör hans

bortadopterade syster. Han har begärt att få ta del av uppgifter som rör

ett barn hans mamma ska ha fött innan 1953. Riksarkivet har vägrat lämna

ut uppgiften med hänvisning till sekretess eftersom det finns risk för

att personer kan lida men om uppgifter ur folkbokföringen lämnas ut.

Kammarätten i Stockholm avslår mannens överklagande.