Visa endast rubriker

Stor brist på tolkar

Det finns inte tillräckligt med kvalificerade och utbildade tolkar vilket är ett problem för landets domstolar.

Det skriver domstolsverket i en rapport.

Och problemet är kännbart inte minst i Kronoberg län.