Visa endast rubriker

Skola med livskunskap på schemat

Just nu håller Sundsvalls kommun på att ta fram en mall för hur man ska motverka mobbning och kränkningar i kommunens skolor. På St Olofsskolan i Sundsvall har de redan en ny handlingsplan för likabehandling, som de fått godkänd av Skolinspektionen.