Visa endast rubriker

Sjukhuspatienter smittade på grund av dålig hygien

Åtta patienter på länssjukhuset Sundsvall/Härnösand smittades i februari av den multiresistenta bakterien VRE.

Brister i städningen kan ligga bakom smittoutbrottet.

– Att det har brustit i hygien är klart, vad det brustit i är svårt att veta. Vi ska se över om dagens städning är tillräcklig, säger hygiensjuksköterskan Britt Forslund.