Visa endast rubriker

Rabies hos svenska fladdermöss

Svenska fladdermöss kan i vissa fall vara smittade av den fruktade sjukdomen rabies. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har hittat antikroppar mot rabies hos några fladdermöss i Skåne. Smittan finns därför troligen i landet, även om man inte hittat några virus.