Visa endast rubriker

Polisen avslutar färre utredningar

Polisen i Västernorrland måste bli bättre på att utreda brott.
Förra året överlämnades 3 557 färdigutredda ärenden till åklagare – en minskning med 12,8 procent jämfört med 2008.
– För att komma till stånd med problemet kommer vi nu att satsa mer resurser på utredningsverksamheten, säger Thomas Nilsson, operativ chef vid polisen i Västernorrland.