Visa endast rubriker

Nya lägenheter hjälper inte unga

Trots att det är svårt för många unga i länet att hitta en hyresbostad, så är inte lösningen att bygga fler nya hyresbostäder till de yngre, menar Fastighetsägarna Syd som idag kom med en rapport om ungas syn på bostadsmarknaden.