Visa endast rubriker

Mittuniversitetets studenter är sämst

Mittuniversitetet har landets sämsta studenter.
En tredjedel av eleverna klarar inte kurserna.
Det visar Högskoleverkets siffror för 2009 som nu presenterats.