Visa endast rubriker

Miljögifter ska bort

Nu är SCA och Bollstasågens tidigare ägare överens om den nödvändiga saneringen av hälso- och miljöfarligt kreosot på sågverksområdet. Arbetet har redan inletts.