Visa endast rubriker

M-listor försvann

Vid söndagens val på äldreboendena i Uppvidinge, saknades det moderata röstsedlar.

Vid söndagens val på äldreboendena i Uppvidinge, saknades det moderata röstsedlar med namn, vid Storgården i Älghult. Moderaterna hade lämnat listorna till en anställd på fredagen, men denne hade av allt att döma missat att lägga fram dem vid valet.
– Det stämmer att de saknades. Valnämndens ansvar är att lägga fram partivalsedlar enligt det regelverk som finns. Valsedlar med namn är partiernas ansvar och vi är förhindrade av vallagen att lägga fram sådana, säger nämndens ordförande Per Ragnarsson.
Annika Persson, som ansvarar för valfrågor på kommunkansliet i Åseda, konstaterar att moderaterna gjort fel. De skulle ha varit på plats själva under röstningstiden och sett till att det fanns röstsedlar i tillräckligt antal på plats.