Visa endast rubriker

Lex Maria anmälan vid äldreboende

Kramfors kommun har gjort en Lex Maria anmälan till Socialstyrelsen gällande vården av två kvinnor vid ett äldreboende i kommunen. Anmälan gäller ett flertal händelser under perioden 12 februari till 31 mars i år där risk fanns att kvinnorna skulle komma till skada.