Visa endast rubriker

Länsbor ligger bra till hos kronofogden

Antalet personer med skuld hos Kronofogden ökar i samtliga län, med undantag för Jämtland, Västernorrland och Gotland. Störst är ökningen i Kronoberg, 4,4 procent, följt av Dalarna med 3,5 procent och Södermanland, 3,3 procent.