Visa endast rubriker

Kvinnofrid en fråga för alla nämnder

Nu föreslår arbetsutskottet i nämnden för arbete och välfärd att Växjö kommuns kvinnofridsarbete ska utgå från kommunstyrelsen istället för nämnden för arbete och välfärd.