Visa endast rubriker

Kramfors missar fyra verksamhetsmål

Kommunen klarar två av tre finansiella mål, men bara ett av sex verksamhetsmål fullt ut. Det konstaterar kommunrevisorerna för Kramfors kommun i revisionsrapporten över årsredovisningen och bokslutet för 2009.