Visa endast rubriker

Kommunen täcker Solatums förlust

Sollefteå kommunstyrelse har beslutat om att ge det kommunala bostadsbolaget Solatum ett ägartillskott för att täcka den förlust som uppkommit sedan värdet på flera av Solatums fastigheter skrivits ned.