Visa endast rubriker

Island vän med Kramfors?

Kramfors kommun kanske snart får en ny vänort. Kommunens vänortskommité ska ta ställning till om isländska Ragnarting Eystra ska införlivas i kretsen av nordiska vänorter.