Visa endast rubriker

"Inga skäl till asyl"

Migrationsverket i Malmö överklagar en dom i migrationsdomstolen, som slog fast att att en kvinna från Vietnam nu boende i Lessebo skulle kunna få uppehållstillstånd för övergrepp som hon utsatts för sedan hon lämnat sitt hemland vietnam.