Visa endast rubriker

Helgesson vill att kommunen tar prover

Miljöpartisten Kent Helgesson har nu gjort ett politiskt ärende av sitt engagemang för Norrsjön som badsjö.
Helgesson har lämnat en motion till kommunfullmäktige om att kommunen borde sköta provtagning av vattnet i Norrsjön och rapportera resultaten till Smittskyddsinstitutets hemsida Badplatsen.

Kent Helgesson bor själv i Norrhult, inte långt från Norrsjön, och tycker det är märkligt att inte en sjö som Norrsjön, som flitigt används för bad, bedöms som viktig nog att kolla vattenkvaliteten i.
Uppvidinge kommun har ett antal kommunala badplatser, där vattenprover tas kontinuerligt, enligt direktiv som gäller hela EU. Norrsjön har dock ingen sådan, och det beror på att sjön är en så kallad recipient. Norrsjön tar alltså emot det renade vatten som släpps ut från byns reningsverk, men inte ens ett renat vatten är helt fritt från bakterier, och därför kombineras inte en sådan sjö gärna med en kommunal badplats. Ett undantag i Uppvidinge är Uvasjön i Fröseke.
- Jag tror inte att det blir aktuellt att prioritera badandet i Norrsjön före reningsverket, säger kommunens miljö- och byggnadschef Karin Holst.
Sedan några år tillbaka bekostar kommunen analys av prover från andra sjöar än de med kommunal badplats, men då måste någon på orten åta sig att sköta själva provtagningen. Kommunen bekostar tre provanalyser per säsong. Men Kent Helgesson är inte nöjd med denna tjänst, som man enligt honom fått strida hårt för, utan anser att analysen bör rapporteras till hemsidan Badplatsen, så att alla kan se den.
Från kommunen sida konstaterar man dock att det bara är vattnet vid kommunala badplatser som ska rapporteras dit.