Visa endast rubriker

Giftmark stoppar flytt av två företag

Farhågorna besannades.
Den kommunala tomt­marken invid Kubal dit två Skönsbergsföretag ville flytta innehåller gift.
Det kan ta år innan en sanering är genomförd.