Visa endast rubriker

Flyget till Turkiet försenat

Charterflyget till Turkiet försenades med nio timmar i går. Orsaken var dimma, brist på luftrum och personalbyte.
– Vi har fått bra information, säger Sundsvallsbon Mait Säwén.