Visa endast rubriker

För lite hälsa på idrottslektionerna

På lektionerna i ämnet Idrott & Hälsa är det i dag för mycket av det ena och för lite av det andra.
Skolinspektionen oroas för att undervisningen inte är könsneutral.