Visa endast rubriker

Besiktningsdags för Dalgångsstugan

– Ni har gjort ett fantastiskt jobb, berömmer Annette Peterson, länsantikvarie, när hon tittar sig om i den nyligen restaurerade backstugan i Konga.

Efter förra vintern hade taket på Dalgångsstugan i Konga sjunkit över tio centimeter. Södra Sandsjö Hembygdsförening insåg att något måste göras. De blev beviljade cirka 45 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen och ett första byggmöte hölls tillsammans med entreprenören Korpalycke Bygg AB i slutet av maj.
Inför konst- och hembygdsrundan i september fick taket tillfälligt stagas upp, men bara några veckor därefter påbörjades det mödosamma arbetet med att ta bort torvtaket från den södra sidan. Ju längre arbetet fortskred desto fler rötskador upptäcktes.


– Vår plan har justerats allteftersom, berättar Leif Håkansson, som hör till gänget från Hembygdsföreningen, som slitit med att restaurera stugan år eftervärlden.
Det har varit ett hårt arbete under några intensiva veckor. Bland annat fick 50 stycken, tre meter långa, störar skalas till taket.
– Man hade ju lite träningsvärk, konstaterar Leif Håkansson om arbetet.