Visa endast rubriker

Allt fler sluter upp i protesten

Fler och fler sjuksköterskor sluter upp i protest-erna mot arbetsbelastningen vid sjukhuset.
Nu antecknas flitigt missade raster och övertid.
I mars ökade antalet avvikelserapporter med drygt 30 procent.
– Det är vårt enda vapen, säger Jeanette Nyström, sjuksköterska.