Visa endast rubriker

Alla partier möts i traditionell debatt

På onsdag hålls en stor politisk debatt i Åseda. Alla partier som kandiderar till kommunfullmäktige har bjudits in.

Det är centern som organiserar den traditionella debattkvällen i Åseda Folkets hus.
–?Förra året var det väl ett 50-tal som kom och lyssnade. Vi får väl hoppas att det blir ännu fler i år, säger kommunalrådet Åke Carlson.
–?Debatter är bra, dels är det publika arrangemang, dels är det en bra träning för politiker att formulera sina tankar, fortsätter han.
Veckan som gick höll socialdemokraterna och centern en debattkväll i Borgen, Lenhovda, med klen publiktillströmning.
Debattens vågor gick vid det tillfället inte särskilt höga.
Det som skilde mest var synen på vindkraft. Socialdemokraterna vidhöll sin tidigare ståndpunkt att det ska vara två kilometers respektavstånd från vindkraftverk till tätort.
Även när det gäller resursfördelning till skola och äldreomsorg märktes en skiljelinje mellan kommunens två största partier.
– Vi anser att vi ska ligga på den nivå vi har, vi lägger redan mer pengar på dessa verksamheter än vad andra jämförbara svenska kommuner gör. Dock kan vi tänka oss att ge mer till skolan. Socialdemokraterna vill lägga mer resurser till både äldreomsorg och skola än i dag.
–?För oss är det naturligt eftersom det alltid har varit våra hjärtefrågor, säger Peter Skoog (s).