Visa endast rubriker

Ungdomspoliser till Olofström i höst

I höst ska två nya så kallade ungdomspoliser börja arbeta i Olofströms och Sölvesborgs kommuner.
Det var ett konkret besked som polisens representanter kunde lämna när de mötte kommunledningen i Olofström.

– Det var ett väldigt bra möte, med flera konkreta löften från polisens sida, säger kommunalrådet Margareta Olsson (S).
Efter sommarens våg av skadegörelse i främst centrala Olofström tog hon initiativ till mötet.
– Vi fick information om att ytterligare fyra poliser i höst ska börja arbeta med frågor som rör ungdomar i västra Blekinge. Två av dem ska arbeta i Olofström och Sölvesborgs kommuner, säger Margaretha Olsson.
Flera synliga poliser i Olofström var en av frågorna som kommunledningen ville ta upp. Man var också kritisk mot att utredningar läggs ned för snabbt.
Enligt Margaretha Olsson gavs ett löfte om att ärenden så långt det är möjligt ska hanteras av närpolisen.
Båda parter var också överens om att ha tätare kontakter i fortsättningen.
– Vi har ett avtal med varandra om samverkan och samtal, men nu pratade vi om att utveckla samarbetet ytterligare, säger Margaretha Olsson.
Från kommunens sida planeras också insatser, men eftersom det inte finns några gripna för brotten kan hon ännu inte gå in på några konkreta detaljer.
Några krav på ökat öppethållande på polisstationen i Olofström ställdes inte.
– Både vi och polisen är överens om att det bästa är att synas och verka ute bland invånarna så mycket som möjligt, säger Margaretha Olsson. Det är viktigt att skapa kontaktytor och det vill polisen göra bland näringsidkare, på skolor och i föreningslivet.