Visa endast rubriker

Tandläkare förväxlade patienter

Socialstyrelsen kritiserar en tandläkare hos folktandvården i Olofström sedan två patienter med samma namn, ålder och bokningstid blev förväxlade.

Tandläkaren använde lustgas och lagade en tand på den ena patienten trots att det inte fanns något hål att laga.
Socialstyrelsen är kritisk mot folktandvården för att den inte kontrollerade identiteten på patienten innan behandlingen.
Nu kräver Socialstyrelsen att en gemensam rutin upprättas genom en ID-kontroll för hela folktandvården i Blekinge. Kopian på rutinen ska vara skickad till Socialstyrelsen senast den 1 november.
Det som hände var att två patienter med samma förnamn och födelseår skulle få behandling på folktandvården i Olofström. Tidpunkten var också densamma, men de var bokade hos två olika tandläkare.
Den ene patienten togs felaktigt in till en av tandläkarna och fick under lustgas lagat en tand, som inte behövdes lagas.
En inspektör hos Socialstyrelsen har anmält avvikande mening i ärendet. Han instämmer i beslutet men anser att det borde ha gjorts en anmälan om disciplinär påföljd mot tandläkaren.
Felbehandlingarna, oavsett om det fanns en rutin eller inte, är varken ringa eller ursäktliga, anser inspektören.