Visa endast rubriker

Personalfrågan på Pölagården tas upp igen

När arbetsutskottet i Kungsbackas nämnd för äldreomsorg sammanträder så tar socialdemokraten Inga-Lill Hallgren ännu en gång upp frågan om personalsituationen på Pölagården.