Visa endast rubriker

Oljeläckage pågick i fyra dagar

Under fyra dagar i början av september läckte olja från en container på Kristineheds förbränningsanläggning i Halmstad. Oljan pumpades via en lakvattendamm rakt ut till våtmarken som mynnar ut i Nissan.