Visa endast rubriker

Nya hälsokontroller hos Vollsjö

Om en månad ska de anställda på Vollsjö Industri genomgå uppföljande hälsokontroller.
De som inte har hälsan i behåll riskerar då att få sparken.

I februari fick de anställda på plasttillverkningsföretaget Vollsjö Industri genomgå hälsokontroller. 19 av 20 uppvisade då förhöjda halter av isocyanater i kroppen. Tre av de anställda hade dessutom utvecklat luftvägsproblem med astmaliknande symptom.
För de tre som fått problem med luftvägarna kullkastades tillvaron rejält: För att jobba med härdplaster som innehåller isocyanater krävs att den anställde inte visar tendenser att utveckla luftvägsproblem. Visar den anställde tecken på detta anses den inte lämplig att jobba på företaget och får därmed inget tjänstbarhetsintyg. I praktiken innebär det att den som visar tendenser på försämrad lungkapacitet förlorar sin anställning.
– En fast anställning här betyder inte att man är trygg. Man blir av med jobbet om man blåser dåligt, säger IF Metalls ombud Anita Losouci som just nu ligger i förhandlingar för de tre som sagts upp på företaget.
Hon är kritisk till hur företaget agerat för de tre som fått luftvägsproblem och kräver att företaget tar ett rehabiliteringsansvar för hennes medlemmar.
Men hon är också mån om att företaget sköter arbetsmiljöansvaret för de anställda som jobbar kvar vid fabriken.
För dem är det nu dags att genomgå en uppföljande hälsokontroll.
Något som enligt Losonci och skyddsombudet Anders Strömberg framkallar en viss oro.
– Vi är osäkra på om problemen uppstår på företaget eller inte. Vitsen med en genomgripande läkarundersökning är att få fram dem som har astmaliknande symptom innan de blir anställda. Men företaget har slarvat med läkarundersökningarna innan de anställt personalen, vilket gör det svårt att veta om de som drabbats utvecklat besvären på grund av arbetsplatsen eller om de haft tendenser att utveckla astma innan, säger skyddsombudet.
Han känner också en oro för medarbetarnas hälsa.
– Några låg på gränsen vid första undersökningen. Vi vet inte vad som hände med dem i denna andra undersökning. Jag har inte diskuterat med de personerna, men de känner antagligen mycket inom sig ändå. Man förtränger mycket. Jag är också lite orolig. Om jag inte hade astma vid förra testet kanske jag fått det nu eller får det om två år. Vi måste verkligen jobba med att förbättra miljön, säger han.