Visa endast rubriker

Ny myndighet tar över Krisberedskapen

Krisberedskapsmyndigheten, KBM, samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer.