Visa endast rubriker

Martinson såg vår räddning

Solen kan hjälpa oss att lösa energi- och klimatproblemen, men vi måste även fundera på hur vi lever våra liv.
Det ansåg Harry Martinson och det anser årets mottagare av hans pris, den världsberömda Chalmers-professorn Christian Azar.

Redan 1947 hade Harry Martinson en framtidsvision i vilken solen försåg oss med energi. I dag, mer än 60 år senare, står solen för en försumbar del av världens elproduktion, men dess potential som energikälla är enligt Christian Azar alltjämt oöverträffad. Ska vi lyckas komma till rätta med klimatkrisen är det därför på detta område som världssamfundet måste sätta in sina krafter, precis som Martinson förespråkade.
Årets Martinson-pristagare Christian Azar är professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Han är dessutom medlem i FN:s klimatforskningspanel IPCC och i Regeringens kommission för hållbar utveckling. Under sin föreläsning på Harry Martinson-sällskapets årshögtid i lördags konstaterade han att vi släpper ut allt mer koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären. Det är också ett oomkullrunkeligt faktum att det under en längre tid blivit allt varmare på jorden.
– Detta finns det ingen som helst tvekan om, slog han fast. Och huvuddelen av temperaturökningen beror med största sannolikhet på utsläppen av växthusgaser, även om vi inte kan utesluta andra faktorer.
Att vända denna domedagsutveckling är en gigantisk utmaning, men Christian Azar menar att det är fullt möjligt att lyckas. De viktigaste åtgärderna är dels en höjning av kostnaderna för utsläpp av koldioxid, och dels ökat stöd för utveckling av solceller och annan ny teknik.
Samtidigt är han noga med att påpeka att tekniska landvinningar inte är nog. De innebär inte att vi i den rika delen av världen kan fortsätta vårt slöseri med jordens resurser. Det är hög tid att vi inser att materiellt överflöd inte gör oss lyckligare.
I publiken satt inte bara sällskapets medlemmar utan också författarens döttrar Eva och Harriet Martinson. Efteråt var de fulla av beundran inför årets pristagare.
– Det var en helt fantastisk föreläsning. Det finns hopp, sa Eva Martinson.