Visa endast rubriker

Maria överklagar vårdavtal

Maria Beroendecentrum slår tillbaka och överklagar Stockholms läns landstings besked att vårdbolaget Carema ska sköta missbruksvården från den 1 april nästa år. Men landstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) tror inte att länsrätten kommer att ändra beslutet.