Visa endast rubriker

Äldreboenden saknar beredskap för elavbrott

Förmågan att klara långvariga elavbrott i äldreomsorgen är sämre i Stockholms län än i landet som helhet. Alltmer avancerad medicinsk utrustning gör också att patienterna på sjukhusen kan drabbas hårt av störningar i elförsörjningen.