Visa endast rubriker

Länsbor kan tänka sig sänkta hastigheter

Sörmlänningarna vill ha lägre hastigheter ute på vägarna. Det visar Vägverkets trafiksäkerhetsenkät. Drygt varannan sörmlänning anser att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna för att öka säkerheten i trafiken. Fler kvinnor än män tycker det.