Visa endast rubriker

"Kapten" får nej

En man från Falkenberg har fått avslag på sin ansökan till Skatteverket om att ändra sitt förnamn till "Kapten". Beslutet motiveras med att "Kapten" är en vedertagen titel och att det skulle kunna leda till missförstånd.