Visa endast rubriker

Journalist JO-anmäler tingsrätten

En reporter på Varbergsposten har anmält Varbergs tingsrätt till Justitieombudsmannen. Detta sedan denne upprepade gånger fått utlämnandet av en förundersökning uppskjuten tills han slutligen inte hann läsa handlingarna före sin deadline.