Visa endast rubriker

Han bemöter kritiken om miljöbrott

På gården intill Vilshultsvägen vill företagaren Peter Axelsson skapa ett paradis.
Han håller bland annat på att sätta upp ett staket, som därigenom hägnat in Vilshultsån.

– Men allt är i sin ordning. Jag har alla tillstånd som krävs, säger han.
Och på byggkontoret ger man honom rätt, bland annat när det gäller strandskyddet. På fastigheten är strandskyddet upphävt.
Nu vill Peter Axelsson bemöta den kritik som naturskyddsföreningen i Olofström riktat mot honom. Den stämmer inte, säger han.
Området närmast bostadshuset är på väg att inhägnas med staket. Eftersom Vilshultsån rinner genom fastigheten är även en del av ån inhägnad.
– Men runt omkring är alla de gamla stigarna kvar, de har snarare blivit lättare att ta sig fram på genom att jag låtit avverka skog på fastigheten, säger Peter Axelsson.
– Jag har också planat ut marken närmast ån och planerar nu att anlägga en park. Det är möjligt att arbetet grumlat vattnet, men det vet jag inget om. Jag har också sett att kommunen arbetat vid ån längre ned. Kanske är det därifrån det kommer.
Peter Axelsson har stora planer för fastigheten. Lite längre bort pågår arbetet med att anlägga en kräftdamm.
– Den har jag också tillstånd för. Om allt går enligt planerna ska jag kunna plantera in kräftorna under nästa år. Inhägnaden har jag därför gjort för att undvika olyckor.