Visa endast rubriker

Gnestaborna får tycka till om vindkraft

Invånarna i Gnesta ska få säga sitt om det förslag till vindkraftsplan och vindkraftsguide, som kommunledningen tagit fram. I planen sägs bland annat att vindkraftverk i Gnesta inte får vara högre än 125 meter och inte byggas i opåverkade eller naturskyddade områden.