Visa endast rubriker

Fortsatt hög arbetslöshet

Antalet arbetslösa fortsätter att sjunka i Sörmland, även om den fortfarande ligger på en hög nivå. Arbetslösheten var i slutet av september 14 500 personer, eller 8,7 procent, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd, enligt Arbetsförmedlingen.