Visa endast rubriker

Fler bostäder nära Båven

Flens kommun planerar för ett nytt bostadsområde nära sjön Båven, i Sparreholm. Vid Bygg- Miljö- och Räddningsnämndens senaste möte beslutades att området ska heta "Hyltinge strand".