Visa endast rubriker

Brand i avfallshögar

Det brinner på Stena metalls återvinning på Kistinge industriområde i Halmstad på söndagsmorgonen. Branden i högar med restavfall är under kontroll. Röken kan vara besvärande för personer som är känsliga för rök. Framförallt berörs de som bor i Fyllinge och angränsande bostadsområden.