Visa endast rubriker

Westerberg kvar som talman

Moderaten Per Westerberg har valts att fortsätta som riksdagens talman. Talmannen är den som leder riksdagens arbete och företräder riksdagen i olika sammanhang. Det är också talmannen som har huvudansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs.