Visa endast rubriker

Villkorlig dom efter grovt bidragsfusk

En Skellefteåman döms idag för grovt bidragsbrott till villkorlig dom och 70 dagsböter. Mannen har fått sjukersättning och livränta samtidigt som han haft heltidsjobb, utan att anmäla detta till Försäkringskassan.