Visa endast rubriker

"Vi har aldrig marknadsfört ett sparkonto"

Vi har aldrig talat om ett sparkonto i marknadsföringen där vi erbjuder investerare en årlig avkastning på 9,05 procent. Det handlar om värdepapper med fast ränta. Det klargör vi för varje intressent som kontaktar oss, säger Glenn Renhult, vd i Värmlands Finans, efter att Konsumentverket, KO, har agerat i ärendet.