Visa endast rubriker

Överbeläggning ledde till två patienters död

Två patienter har avlidit på ortopedkliniken på Dabnderyds sjukhus när ordinarie personal var på utbildningsdagar, samtidigt som det var överbeläggningar på kliniken. Det senaste dödsfallet, som Radio Stockholm kunde berätta om igår, gäller en 91-årig man som opererade en höftfraktur men som inte fick ett viktigt läkemedel som var ordinerat. Socialstyrelsen är mycket kritisk i sin granskning.