Visa endast rubriker

Vansta hästby byggs i ny regi

En ändrad detaljplan för Vansta hästby i Ösmo ställs ut i november. Planen har ritats om efter att Tulebo Villastad har axlat ansvaret för bygget efter Nära Hem. Ändringarna i detaljplanen tillåter inga nya byggnader på områdets norra del.