Visa endast rubriker

Västerås ansöker om att få starta elitskola

Västerås stad vill ha en elitskola inom robotik. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har därför beslutat att skicka in en ansökan till skolverket om att från och med hösten 2009 få starta en spetsutbildning inom robotik som ska kunna erbjudas elever från hela landet.